Priser för Monettilånet

Lån med endast en avbetalning har första förfallodatum 30 dagar efter att lånet beviljats.

Lån med fler än en avbetalning har ett fast förfallodatum den 28:e varje månad. De framräknade räntekostnaderna samt totalkostnaderna är genomsnittliga och beror på lånets löptid i dagar. Den slutgiltiga kostnaden framgår i den Standardiserade Europeiska Kreditinformationen. Det här är en högkostnadskredit. Sen betalning kan orsaka skuldsättning, behöver du hjälp kan du vända dig till budget- och skuldrådgivare i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Kostnaderna för Monettilånet mellan en och tolv månader är följande:

En månad

Belopp Uppl. avg Admin. avg Ränta Totalt Eff. ränta Nom. ränta
2 000 kr 350 kr 45 kr 64 kr 2 459 kr 1135% 39%
3 000 kr 350 kr 45 kr 96 kr 3 491 kr 532% 39%
4 000 kr 350 kr 45 kr 128 kr 4 523 kr 346% 39%
5 000 kr 350 kr 45 kr 160 kr 5 555 kr 260% 39%

Sex månader

Belopp Uppl. avg Admin. avg Ränta Totalt Per Mån Eff. ränta Nom. ränta
5 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 607 kr 6 227 kr 1 038 kr 119% 39%
6 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 720 kr 7 340 kr 1 224 kr 105% 39%
7 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 834 kr 8 454 kr 1 409 kr 96% 39%
8 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 949 kr 9 569 kr 1 595 kr 89% 39%
9 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 1 064 kr 10 684 kr 1 781 kr 84% 39%
10 000 kr 350 kr 270 kr (45 kr * 6) 1 181 kr 11 801 kr 1 967 kr 80% 39%

Tolv månader

Belopp Uppl. avg Admin. avg Ränta Totalt Per Mån Eff. ränta Nom. ränta
10 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 2 269 kr 13 159 kr 1 097 kr 71% 39%
11 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 2 489 kr 14 379 kr 1 199 kr 69% 39%
12 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 2 709 kr 15 599 kr 1 300 kr 67% 39%
13 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 2 932 kr 16 822 kr 1 402 kr 65% 39%
14 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 3 150 kr 18 040 kr 1 504 kr 64% 39%
15 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 3 368 kr 19 258 kr 1 605 kr 62% 39%
16 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 3 592 kr 20 482 kr 1 707 kr 62% 39%
17 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 3 808 kr 21 698 kr 1 809 kr 61% 39%
18 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 4 030 kr 22 920 kr 1 910 kr 60% 39%
19 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 4 254 kr 24 144 kr 2 012 kr 59% 39%
20 000 kr 350 kr 540 kr (45 kr * 12) 4 472 kr 25 362 kr 2 114 kr 58% 39%

Vad innebär uppläggningsavgift, räntekostnad och administrationsavgift

Vi anger tydligt de tre delarna som ingår i totalpriset för ett lån: uppläggningsavgift, ränta och administrationsavgift samt informerar om det effektiva årsräntan. Uppläggningsavgiften är lika för alla lån. Räntekostnad varierar med lånets storlek. Det är räntekostnaden i kronor som är avdragsgill på skatten.

Är flera hundra procent ränta dyrt för ett lån?

Man kan jämföra med andra tjänster som utnyttjas under kort tid. Om man till exempel hyr ett hotellrum för en natt så kostar det mera per månad än om man hyr en lägenhet i samma storlek. Ett annat exempel är om man åker taxi en kort sträcka jämfört med att hyra en bil för en längre tid – det blir helt olika kostnad per mil. Ju kortare tid ett lån löper på, desto högre blir den effektiva räntan.

Avdragsgill ränta

Vid årsskiftet skickar vi uppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du som kund har betalt till oss och de lägger in uppgifterna i underlaget till din deklaration. Du behöver inte hålla reda på räntan – även om det alltid bra att själv har koll så att man kan stämma av när deklarationsuppgifterna kommer. Du får dra av 30 procent av den ränta du betalat under ett år. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Det är bara låneränta man får dra av, eventuell dröjsmålsränta är aldrig avdragsgill.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett mått som används för att jämföra räntan för lån och krediter. Måttet är framtaget av Konsumentverket och fungerar bäst när man jämför lån med lång löptid. Effektiv ränta är nominell ränta (procentsatsen man betalar för lånet) plus alla kostnader. Man kan beskriva det så att trots att återbetalningstiden är en månad jämför man vad det skulle kosta om man hade lånet ett år – man multiplicerar kostnaden men inte lånebeloppet. Små lån med kort återbetalningstid ser alltså missvisande dyra ut när man anger effektiv ränta.